none

האורז של דוד בן חושף שם ולוגו חדשים אחרי שורה 'סטריאוטיפ גזעני'

המותג הציג באופן מסורתי תמונתו של המלצר פרנק בראון, המייצג חקלאי אורז בדיוני, אך לאחר 70 שנים ורציפות לגבי אופן הצגת הגזע באמריקה, הוא משתנה