none

טופשופ מחזירה: הזמנות של יום שישי השחור, כרטיסי מתנה וזכויות החזר כספי כאשר ארקדיה קורסת

ענקית הרחוב הראשי, הכוללת את טופשופ, דורותי פרקינס וברטון, שכרה מנהלים מדלויט ביום סייבר שני, כשהרשת רשומה כעת בשוק