none

SodaStreams פשוט נהיה ממש זול - אבל יש מלאי מוגבל

אמזון הוזילה את מחיר SodaStreams לפריים דיי - אך ההצעה תסתיים כאשר המלאי יגמר