none

כאשר המגזר הציבורי עולה שכר לרופאים, מורים ועוד נכנס לתוקף

כמעט 900 אלף איש ירוויחו ברחבי הארץ, כאשר מורים ורופאים יראו את העלייה הגדולה ביותר ב -3.1% ו -2.8% בהתאמה, אמרה הקנצלרית רישי סונאק.