none

האם Prezzo המקומי שלך נסגר? הרשימה המלאה של 94 מסעדות שיגרמו לאובדן של 500 משרות

המסעדה האיטלקית היא הקורבן האחרון ברשימה שצומחת במהירות של חברות רחוב ראשי המתמודדות עם נתוני רווחרשימה מלאה של 22 סניפי Prezzo שנסגרים - בדוק אם המסעדה המקומית שלך מושפעת

רשת המסעדות Prezzo מתכננת לסגור סניפים ולנתק 216 משרות כחלק מעסקת חילוץ כדי לשמור על עסקי העסקים מול אי הוודאות של קוביד -19 - אלה הסניפים שסוגרים את דלתם לתמיד