none

אהבתם של פיטר אנדרה ואמילי מקדונה - פגישה ראשונה מוזרה וכלל דמי כיס קפדני

פיטר אנדרה ואמילי מקדונה חוגגים שש שנות נישואין, ומוכיחים שמבקרי פער הגילאים טועים באהבתם המתמשכת ובהצלחת ההורות החורגת.