none

החיים במתקני הנפט והגז של בריטניה קשים וחוסר הוודאות הכלכלית מוסיפה ללחצים הימיים

גרהאם היסקוט יצא לחוף הים כדי לגלות שבעוד שתעשיית הנפט והגז הנאבקת שלנו קיבלה קצת עזרה בתקציב בשבוע שעבר, אי הוודאות לגבי העתיד נשארת