none

התקפת סייבר של NPower - לקוחות הזהירו כי ייתכן שהפרטים האישיים הופרו

החברה שבבעלות E.ON - אחת מששת ספקי האנרגיה הגדולים בבריטניה - לא חשפה כמה אנשים עלולים להיות מושפעים מהתקפת הסייבר.