none

גברת הינץ 'חולקת טיפים מובילים להשיג כביסה מריחה' מדהימה ' - ומוצרים שהיא נשבעת עליהם

גורו הניקיון גברת הינץ 'השיקה אוסף כביסה במהדורה מוגבלת משלה ולחגוג היא שיתפה את הטיפים המובילים שלה לשמירה על הבגדים נקיים ורעננים.