none

כיצד לצפות במקלחת ליאוניד מטאור 2017 הלילה לתצוגות הטובות ביותר בבריטניה

הליאונידים מתרחשים מדי שנה באמצע נובמבר ומעניקים לאסטרונומים חובבים הזדמנות מצוינת לזהות כמה כוכבי יריותמטר המטאורים האוריוניד 2016 מגיע לשיאו כתצוגה מסנוורת המאירה את שמי הלילה בבריטניה

פסולת מהשביט של האלי באה במגע עם כדור הארץ מדי אוקטובר - ועכשיו זה הזמן הטוב ביותר לראות את האוריונידים מאירים את הלילה