none

כיצד להפוך לנהג טיוב - וכמה תקבל תשלום

בשנה שעברה הרוויחו תשעה נהגי Tube יותר מ -100 אלף ליש'ט - אבל כמה זה קשה ואיך בכלל מקבלים את התפקיד הזה? נסתכל