none

תומכי מרתון לונדון 2018 יכולים לעקוב אחר התקדמות יקיריהם בעזרת אפליקציית הגשש שימושית זו

כל שנה אפליקציית הגששים של מרתון לונדון עצמה מאפשרת לאנשים לעקוב אחר חבריהם ובני משפחתם לאורך הקורס המפרך