none

Lidl מכריזה על 1,000 משרות חדשות עם חמש חנויות חדשות כחלק מהתרחבות מאסיבית בבריטניה

דיסקונט הגרמני נמצא באמצע פרויקט של 1.45 מיליארד ליש'ט שיראה אותו פותח את המחסן הגדול ביותר שלו במדינהלידל מכריזה על מחירי הודו כשהמכירה יוצאת למכירה - אבל איך הם מסתדרים מול אלדי?

צרו הודו פרימיום בפחות ברשת הסופרמרקטים התקציבית בחג המולד הקרוב