none

ג'וד לאו ואשתו פיליפה קואן מתחממים כשהם יוצאים עם תינוק חדש

ג'וד לאו ואשתו פיליפה קואן נחטפו כשטיילו עם הילוד המתוק שלהם על עגלת ילדים, אותם קיבלו בברכה במהלך הנעילה הראשונה.