none

רמאי מוכר בחוצפה שטרות בנק מזויפים בפייסבוק - והוא מוצף בהוראות

למרות היותו מקרה ברור של הפרת החוק, הפושע אומר שהיו לו הרבה אנשים שמעוניינים בכך