none

אדם בר מזל יקבל תשלום של 1,000 ליש'ט רק כדי לאכול גלידה - כך תעשה

הבריטים אוכלים יותר מ -21 בריכות שחייה אולימפיות של גלידה מדי שנה, וכעת קונדיטור אחד רוצה לראות אם אפשר לשכנע אותנו לעבור לחלופות ללא סוכר.