none

התריסר המלוכלך של גרנפל: 12 טפילים שהורשעו בגין פדיון בטרגדיה

נוכלים 'דוחים' ניצלו את הטרגדיה כדי לסדר את כיסם ולשהות במלונות פאר