none

לקוחות ריהוט וילג 'מתמודדים עם המתנה של 5 חודשים להזמנות עקב קוביד והתקפת סייבר

בלעדי: קמעונאית כלי הבית, שיש לה כ -50 חנויות בבריטניה, ספגה לאחרונה מתקפת סייבר שהיא מאשימה את ההחזקות האחרונות