none

Fitbit Alta HR: גשש הכושר הדק ביותר בעולם עם מד דופק מובנה הזמין להזמנה מראש בבריטניה

גשש הכושר הדק והמלוטש ביותר של פיטביט רק התחכם עוד יותר