none

Equifax מבצעת שינוי עצום במערכת הניקוד שלה - מה המשמעות של הדירוג שלך כעת

השיפוץ מ- Equifax יראה שהדירוג הגרוע ביותר שלה ייפסל לטובת קטגוריה חדשה טובה מאוד - אנו מסבירים כיצד פועלת מערכת הניקוד החדשה ומה תהיה הדירוג החדש שלךמה הבנקים רואים כשהם מסתכלים על רישום האשראי שלך? אנו חושפים הכל

אתם אולי חושבים שהמצב שלכם במצב טוב, אבל רבים מדי מאיתנו מעולם לא בדקו את רישום האשראי שלנו ולא יודעים כיצד לנהוג - וזה עלול לעלות לכם באלפים