none

האם העולם יגמר היום? תיאורטיקנים של קונספירציה טוענים שהם מקבלים הודעה קולית באזהרת 18 באפריל היא יום חשבון

הודעה קולית מסתורית עוררה חששות בקרב תיאורטיני קונספירציה שהעולם עלול להיגמר היום