none

על הסף להינצל מההצעה האחרונה - אבל 'היא צריכה 80 מיליון ליש'ט' כדי לשרוד

Carpetright, שנאבקת בערימת חובות ענקית, נאלצה לפנות בשנה שעברה למדיטור, בניהולו של שחקן הפוקר טלאל שאצ'רצ'י.Carpetright לסגור 81 חנויות נוספות מכיוון שכאבי הרחובות ההולכים ומחמירים - אך האם הסניף המקומי שלך הוא אחד מהם?

ובזה לא נגמר העניין, כאשר 92 חנויות אמורות להיסגר באופן כללי ושכר הדירה על עוד 113 יופחת