none

לעולם אל תידחה שוב לכרטיס אשראי בעזרת הטריק הפשוט הזה

דחייה היא אף פעם לא נחמדה, אבל עם כרטיסי אשראי יש לה עוקץ נוסף - כי אם לא תשתמש בטריק הזה, דחייה עלולה לפגוע גם בדירוג האשראי שלך