none

BT ו- EE יעניקו סטירה למיליוני לקוחות עם עליית מחירי נעילה - כמה זה עולה

לקוחות עם תעריפים מדור קודם ובעלי חוזה שנחתם לאחר 1 בספטמבר 2020 יראו את חשבונותיהם יעלו ב -4.5% בחודש הבא, למרות הקריאות להמשך תמיכה כאשר מיליונים ימשיכו לעבוד מהבית