none

מטפלת האם תחזור לרחוב הראשי רק חודש אחד לאחר קריסת בריטניה

Mothercare קרסה למנהל בנובמבר, והודיעה כי שכרה את חברת הייעוץ PricewaterhouseCoopers לנהל את 79 סגירות החנויות שלה ו -2,869 אובדן מקומות עבודה.