none

מרי פופינס מחזירה את השחקנים: את מי משחקת דאם אנג'לה לנסברי?

דאם אנג'לה לנסברי היא אחת מלהקות כוכבים בסרט ההמשך של דיסני מרי פופינס חוזר