none

מספר מלאך 11

מאסטר מספר 11 הקארמי מסמל את עקרונות ההתעוררות וההארה הרוחנית, אנרגיה גבוהה, אידיאליזם, השראה ו ...מספר מלאך 222

מספר 222 מורכב מהתכונות של והאנרגיות של מספר 2 המופיעות משולשות, מה שהופך את מספר 222 לרטט חזק ביותר. מספר...מספר מלאך 420

מספר 420 הוא שילוב של האנרגיות והתכונות של מספר 4, מספר 2 ומספר 0. מספר 4 מביא את רעידות הדק המעשי ...מספר מלאך 777

מספר 777 הוא מספר רוחני ביותר כאשר המספר המיסטי 7 מופיע משלש, מה שהופך את השפעותיו לחזקות ביותר. מספר 7 רז ...

מספר מלאך 333

מספר 333 מהדהד עם הרטט והאנרגיות של מספר 3, המופיע שלוש פעמים, ומשלש את השפעותיו. מספר 3 מתייחס ל ...

מספר מלאך 555

מספר 555 מורכב מהמספר 5 שמופיע משולש, מה שהופך את 555 למספר רב עוצמה עם האנרגיות והתכונות שלו להיות תלת-ממדי ...מספר מלאך 1222

מספר 1222 הוא אוסף של האנרגיות והאיכויות של מספר 1 ומספר 2, כשהמספר 2 מופיע שלוש פעמים, ומשלש אותו ...

מספר מלאך 111

מספר 111 הוא מספר רב עוצמה של ביטוי והתבטאות, ונושא את התכונות והאנרגיות המשולבות של מספר 1 והקא ...מספר מלאך 44

מספר 44 נושא את התנודות הכפולות של המספר 4, מה שהופך את האנרגיות וההשפעות שלו לגדלות. מספר 4 מהדהד עם ההתייחסות ...

מספר מלאך 1111

מספר 1111 מורכב מההשפעות החזקות של המספר 1, מוגברות ומוגברות בארבע. מספר 1 מהדהד עם הרטט ...

מספר מלאך 55

מספר 55 מורכב משני 5, מה שהופך 55 למספר רב עוצמה מכיוון שהאנרגיות והתכונות של מספר 5 מוכפלות, מועצמות ומרגיזות ...

מספר מלאך 999

מספר 999 מורכב מהתנודות של מספר 9 המופיעות משולשות, מעצימות ומגדילות את השפעותיו החזקות. מספר 9 ר ...

מספר מלאך 1234

מספר 1234 מהדהד עם אוסף התכונות של מספר 1 ומספר 2, ותכונות המספר 3 והמספר 4. מספר ...

מספר מלאך 888

מספר 888 הוא מספר רב עוצמה מכיוון שהוא נושא את התנודות והתכונות של מספר 8 המופיעות משולשות, מגדילות את האנרגיות שלו ומניעות ...

מספר מלאך 1212

מספר 1212 הוא אוסף של האנרגיות של מספר 1 (מופיעות פעמיים, מגבירות את התנודות שלו), ואת התכונות של מספר 2 (כמו גם ...

מספר מלאך 3117

מספר 3117 הוא אוסף של האנרגיות של מספר 3, התנודות של מספר 1 המופיעות פעמיים, ומגדילות את השפעותיו ואת ...

מספר מלאך 974

מספר 974 הוא שילוב של האנרגיות והתכונות של מספר 9 ומספר 7, ורטט המספר 4. מספר 9 מתייחס ל- U ...

מספר מלאך 1426

מספר 1426 הוא שילוב של האנרגיות והתכונות של מספר 1 ומספר 4, ורטטויות והשפעות של מספר 2 ועכשיו ...

מספר מלאך 1899

מספר 1899 הוא אוסף של האנרגיות והתכונות של מספר 1 ומספר 8, והרטט של מספר 9 שמופיע פעמיים, מוגבר ...