none

וירוס אנדרואיד עשוי לרוקן את הסוללה וכדאי להסיר אותה עכשיו

משתמשים היו מבחינים בחיי סוללה גרועים יותר בעוד אפליקציות זדוניות עבדו על הטלפונים שלהם בסתרטלוויזיה Terrarium נסגרת - אפליקציית הזרמת פיראטים תפסיק לפעול עד סוף החודש

אפליקציית האנדרואיד סיפקה גישה ישירה לעותקים פיראטיים של תוכניות סרטים וטלוויזיה, שנמשכו מאתרי אחסון קבצים